Mijn verhaal


Ruimte - is voor mij een groot begrip. Autonomie, zelfstandigheid, altijd zélf kunnen beslissen. Zelfbeschikkingsrecht. Voor mezelf, maar zeker ook voor de ander, in werkcontext. 


Al in de vorige eeuw werd mijn aandacht getrokken door Zelforganisatie, in een casus binnen het bedrijf DSM. Hoe kán dat, Zelfsturing binnen een hiërarchie. Hoe werkt dat, wát is daarvoor nodig? Waarom zou je het overwegen en wat levert het op? Voor wie? Ik heb daar in Alabama, de VS, onderzoek naar gedaan. Naar "nieuwe vormen van werkorganisatie binnen publieke sector organisaties". Toen was mijn interesse écht gewekt.


Ik sloot aan bij een klein adviesbureau in het zuiden van het land. Gespecialiseerd in Zelforganisatie, volgens de SocioTechnische Systeembenadering. We "deden" grote trajecten, zoals voor Heineken, Xerox en Antonius Vesselheads. We verzorgden (leiderschaps)traingen voor onder andere NUON en haar voorlopers. 


Veel heb ik geleerd, van "onwillige" teams ("Jacob, jij hebt het over Zelfsturing - maar wij willen het niet").  Van verkeerde vraagstellingen ("Is het zinvol over te stappen naar Zelforganisatie" en onterechte uitgangspunten ("we halen een leidinggevende laag er uit, dan gaan ze (wel) zelf sturen". En uiteindelijk heb ik geleerd van "dwarse" managers en directeuren - "Neen, van mijn verantwoordelikheden kan niets af". 


Deze kennis en ervaring, aangevuld met "moderne" benaderingen als Holacracy en Sociocratie zet ik graag in voor onherstelbaar verbeterde werkprocessen binnen uw organisatie. Met betrokken medewerkers. Voor het best mogelijke resultaat. 

Jacob
Jacob

MEER DAN 25 JAAR ERVARING

EN EXPERTISE

KERNWAARDEN van waaruit ik werk

AUTONOMIE


Vrijheid, Eigenheid, Zelfstandigheid,

Durf af te wijken van het gangbare,

Zelfbeschikkingsrecht 

ZINGEVING


Bijdragen, Inspireren, 

het Nut ergens van zien, 

Intrinsieke motivatie, Positieve intentie

GELIJKWAARDIGHEID


Is niet gelijk aan Gelijk, Serieus nemen, 

Betrekken, Gehoord en Gezien worden, 

Empatisch, Waarderen,

Inclusief, Rechtvaardigheid 

W Y S I W Y G 


A-politiek, No-Nonsense, Realistisch, 
Feiten, Recht is recht en Krom is Krom,

Praktisch, Eerlijk, Cut the Crap, 

geen Poeha, geen Bla Bla

LATEN WE SAMENWERKEN

"Gelukkig zijn, gelukkig maken,

     de rest kun je vergeten" Bertus Aafjes

Wie is Jacob van der Wal 

"Gelukkig zijn - gelukkig maken; de rest kun je vergeten". Dat is mijn motto. En aangezien we een aanzienlijk deel van ons leven werkend doorbrengen,

wil ik graag het optimale daar uit halen. Ik ben een Zelforganisatie believer. Ik ga er van uit, dat medewerkers uitstekend in staat zijn zelf hun werkprocessen te verbeteren. Sterker nog, zij zijn experts. Dat geldt voor schoonmakers en inpakkers evenzogoed (misschien wel beter) dan voor (bijvoorbeeld Risk) Managers. 


Wat gaan klanten merken als je bij hen komt werken 

Mijn rol is vooral die van facilitator, dan trainer/ coach en in de laatste plaats expert. Ik help teams zelf aan de slag te gaan met Zelforganisatie. Ik neem uw mensen serieus. Zo nodig sta ik "met de voeten in de blubber" naast ze. 


Resultaat is een verandering die beklijft, medewerkers die betrokken zijn en de best mogelijke oplossing voor uw vraagstuk. Ofwel: een onherstelbaar verbeterd werkproces. Wat is je passie buiten het werk

Hanggliding! Er is nogal eens een misverstand tussen Parapente en Delta. Ik vlieg met zo'n heel grote vlieger waar je zelf aan kan hangen. Er is niks leukers te bedenken dan met zo'n Delta op je rug van een berg af te hollen om vervolgens .. .. In het slechtse geval sta je binnen 15 minuten weer onderaan de berg, of in het beste geval blijf je uren lang "hangen" - thermieken.

En ook al vlieg ik niet, dan hang ik tóch heerlijk "doelgericht" in m'n ouwe kloffie met vrienden op en rond een berg. 

Referenties

Jacob
Jacob van der Wal
Jacob
Jacob van der Wal
Jacob  van der Wal
Jacob
Jacob van der Wal
Jacob
Jacob
Jacob van der Wal
Jacob
Jacob van der Wal

WAT KAN IK VOOR JOU BETEKENEN


Ik help (afdelings) managers en teams in productie, logististiek, dienstverlening of non-profit.

Met het realiseren van Zelforganisatie.

Met als resultaat: meer betrokkenheid, lager verzuim, verantwoordelijkheid en een beter resultaat.