Inspiratie

HOLACRACY - BRIAN ROBERTSON

Holacaracy begint 2001. Als Brian Robertson voor zijn bedrijf Ternary Software op zoek gaat naar de ideale organisatiestructuur. De meest effectieve manier van samenwerken. In dit boek uit 2015

beschrijft Robertson de theorie en praktijk (oa. Zappos) van holacratie. Een set van spelregels, waarmee Zelorganisatie kan worden vormgegeven. 

HOLOCRATIE
IN EEN NOTEDOP

Sorry, beknopter kan ik het niet schrijven. Alles wat je in een notedop wilt weten van Holacracy. Dank ervaringsdeskundige Peter Markensteijn. 

Holacracy -
in less then 2 minutes

Wat is Holacracy, anders dan "traditioneel" werk. Uitgelegd binnen 2 minuten - vanuit HolacracyOne, de organisatie van de "uitvinder"/ oprichter: Brian Robertson. 

ZELFSTURING CASES

ZELFSTURING IN EEN MAAKBEDRIJF: HOE DAN?

"Bij Hoppenbrouwers Elektrotechniek zijn ze er allang van overtuigd: mensen zijn supergoed in staat om zelf problemen op te lossen". In dit goed gedocumenteerde artikel de pro's en con's van zelfsturing. Met 6 lesen uit de maakindustrie. 

THIS COMANY MOVES BEYOND HOLACRACY TO MEETS ITS PURPOSE

Wat een pracht van een Case - bij een bedrijf vol "engineers". Voor ieder die inspiratie zoekt op het vlak van

  • aannemen ("age/ experience/ education level is not of importance"),
  • belonen ("performance management isn't attached tot the salaries"), en ook
  • ontslag ("at NRG Circles it is actually celebrated if you decide to leave")

is dit artikel een múst.

ABN Amro Personal Banking Van 278 leidinggevenden naar 25

Eind 2018 loop ik langs het hoofdkantoor van ABN Amro, Amsterdam Zuid. Op dat moment vindt er eén van de grootste transformaties in Nederland plaats op het gebied van zelforganisatie. Op 1 juli 2018 is "de bank" officieel overgegaan. Hoe kan het dat hierover zo weinig naar buiten is gekomen. Hoewel ik begrijp dat een deel van de informatie een vertrouwelijk karakter heeft. Ik doe het met wat ik op het net vind.

VPRO TEGENLICHT - DE KAPITALE KRACHT VAN GELUK RICARDO SEMLER

Deze documentaire mag (hier) zéker niet ontbreken. Een interview uit 2013 met Braziliaans serie-ondernemer Ricardo Semler. Voor veel bedrijven is dit intervieuw "aanstoot" geweest

 om kritisch te kijken naar de eigen structuur/ organisatie.  Hoewel niet onbetwist, na zoveel jaren nog steeds inspirerend!

MOOI VOORBEELD IN DE ZORG - JP VAN DEN BENT STICHTING 

Noem het "vraaggericht werken", "de client centraal", of 'zeggenschap".  94% Van het budget gaat naar de zorg (6% overhead). "We hebben geen PR, IT, Communicatie, - -" in huis. Regelcapaciteit bij de client en medewerker. "Vertouwen geven, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen". Gezond verstand. 

Hoe organiseer je 11.000 verpleegkundigen in 900 teams, Zonder manager(s). Door radicaal anders te organiseren.

De teams doen álles zelf. Dus naast verpleging ook de planning, persoonlijke ontwikkeling en het "hiring and firing".G roeit het team boven de 12 leden dan splitst het zich in twee teams.

Oticon - spaghetti organisatie

Zo'n 20 jaar terug, verdiepte ik me in Chaostheorie. Het Deense bedrijf Oticon was een toon-aangevende case. Hoe is het ondertussen? Met deze spaghettiorganisatie

- VOLGT -

- Volgt - 

- VOLGT -

- Volgt - 

EFFECTIEVE TEAMS

HOW GOOGLE BUILDS PERFECT TEAMS

De key-factor is psychologische veiligheid. Het gaat niet om - wie er in een team zitten, maar hoe ze metelkaar omgaan. Zijn de teamleden ongeveer evenveel aan het woord en zijn ze in staat tot ostentatief (aantoonbaar)  luisteren. 

TOM WUJEC - BUILD A TOWER, BUILD A TEAM

TED-Talk uit 2010 alweer. Waarin Tom Wujec middels een eenvoudige oefening de "nature of collaboration" en "the value of prototyping" aantoont.

Opdracht is een zo hoog mogelijk toren te bouwen van spaghetti stengels.

Wie wint, management-teams, university-graduates of .. .. ?! 

HOE HET NIET MOET

Team van 11 tegen team van 120. Zoek de verschillen.
Of zoals eén van de reacties bij een vergelijkbaar filmpje op YouTube: "who would you rather fight - a horse-sized Duck or 20 duck-sized Horses".

ONS BREIN

GRAVEN IN JE BREIN

Ik ben mateloos geïnteresseerd in gedrag. Vooral mijn eigen gedrag. In relatie tot werk. Daar komt onherroepelijk ons brein "om de hoek". Uit welke delen bestaat ons brein en in welke mate werken deze samen (of tegen).

GRAVEN IN JE BREIN

Voor een goede werking van de hersenen is een goede doorbloeding van belang. Nitriet Oxyde is eén van de krachtigste vaatverwijdende stoffen. Dat is goed voor onze hersenen. En laat Nitriet Oxyde  nou net (vooral) zitten in (rode) bieten en groene bladgroenten. Dus, eet meer rode biet! 

VERDIEPING

IN ONS BREIN

"Het deksel is van de put". Na een eerste artikel wil ik nu weten hoé en in welke mate ons brein ons gedrag bepaalt. En wanneer juist niet. Genant wordt het als op straat wodt gevraagd een blonde mevrouw in te schatten op intelligentie. Zodra ze haar wenkbrauwen donker aanzet .. 

TRAIN YOUR MONKEY MIND

Met de Neocortex hebben we gedachten. Ze komen uit het niets en ze verdwijnen weer vanzelf. We noemen deze gedachten wel onze "Monkey Mind". Die gaat maar door. Tussen de 30 tot 60.000 gedachten per dag zit zo'n 95% "ruis. Hoe zetten we je hem uit? Onze Monkey Mind. 

Master je mind

95% Van ons gedrag gaat "op de automaat". Vlak voor je iets gaat doen voorspelt ons brein. Maar betekenisgeving is geen vaststaand gegeven! Verander je emotie-voorspelende "loop". Verder uitgewerkt met de trillingsfrequenties van Hawkins en "The work" van Byron Katie. 

DE INVLOED VAN MUZIEK OP ONS BREIN

Als je wilt begrijpen waárom Italië het songfestival heeft gewonnen, en Zwitserland & Frankrijk nét niet. Dan is dit muzikaal college "Muziek en het brein" de door prominenten Dick Swaab & Erik Scherder een múst. Met de kennis van nú  .. .. appeltje eitje. Hint: de muziek van Robert Schuman. Overigens kent rockband Måneskin (ook) prachtig melodieuze nummers.

MOTIVATIE

DANIEL PINK - MOTIVATIE

Extrinsieke motivatie (de wortel en de stok) werkt alleen bij een duidelijk doel, eenvouidge oplossing met een "sinple set of rules". Wat we nu nodig hebben is

1. Autonomy - de drang om je eigen leven te sturen

2. Mastery - de wens om steeds beter te worden, en

3. Purpose - in dienst van iets groters.  

(Werk) Geluk wordt slechts voor een klein deel bepaald door omstandigheden. Dus "soit" - of jij dat miljoen wint. V

oor een groot deel zit geluk in  je genen (gelukshormonen). En voor zo'n 40% zit het je eigen gedachten/ gedrag/ keuzes. D

it is waar je (er) iets aan kunt doen!

- VOLGT -

- Volgt - 

BEELDVORMING

TE MOOI
OM WAAR TE ZIJN

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, .. .. blikt het een commercial voor een sport drank. De video verscheen 2007 op YouTube. Gemaakt door Jack-Sebastian Wynne.

OF TOCH .. .. 

Of kán het dan toch. Worden we weer gefopt

- VOLGT -

- Volgt - 

FEEDBACK

POSITIEF EVALUEREN

De kracht van gedrag:
voor het behalen van daadwerkelijk resultaat - kijk je naar je positieve flow! Uit onderzoek naar de effectiviteit van teams blijkt - dat teams die positief evalueren, na 3 maand 64% succesvoller evalueren.

THE POWER 

OF POSITIVITY

Ongelovelijk! Het effect van toegejuicht worden of juist uitgejouwd. 

- VOLGT -

- Volgt - 

LATEN WE SAMENWERKEN


Ik help (afdelings) managers en teams in productie, logististiek, dienstverlening of non-profit.

Met het realiseren van Zelforganisatie.

Met als resultaat: meer betrokkenheid, lager verzuim, verantwoordelijkheid en een beter resultaat.