ZELFORGANISATIE ESSENTIAL


Sociocratie versus Holacracy, hoe zit dat? 

Wat is de relatie tussen Sociocratie en Holacracy. Een medewerker van HolacracyOne moest het antwoord schuldig blijven. Hij verwees naar het boek “We the people” van Sharon Villines en John Buck, welke hij nog moest lezen. De geschiedenis van Sociocratie wordt beschreven in het artikel “Holacracy te dogmatisch?”, door Walter van Hulst op ManagementSite. Brian Robertson, oprichter van HolacracyOne, is er duidelijk over. In het lezenswaardig artikel “History of Holacracy” op zijn site verwoordt hij dat Holacracy schatplichtig is aan Sociocratie. Dit schrijven is gebaseerd op beide artikelen. Aangevuld met de presentatie “Sociocracy and Holacracy - a comparison” van Christian Rühter  op YouTube.

Sociocratie

sociocratie

Holacracy

Sociocratie en Holacracy lijken op elkaar. En maken allebei gebruik van kringen en het consentbeginsel. Toch zijn er duidelijke verschillen. Kort door de bocht: Sociocratie lijkt meer gericht op het bij elkaar brengen van mensen, meningen. Terwijl Holacracy zich exclusief richt op efficiënte besluitvorming, het organiseren rond taken. Veel zakelijker van insteek.


Holacracy begint in 2001. Als Brian Robertson zijn baan opzegt en het bedrijf Ternary Software opricht. Hij gaat hiermee op zoek naar de ideale organisatiestructuur. De meest effectieve manier van samenwerken. Hij put naar eigen zeggen uit de Agile beweging, die net haar Manifesto heeft gepubliceerd. Daarnaast is de Lean filosofie een bron. Later integreert hij elementen van “Getting Things Done” van David Allen. 

In 2007 start hij met ondernemer Tom Thompson het bedrijf HolacrayOne. En deponeert in 2009 Holacracy als methode en merknaam. De Holacracy Constitution, door bedrijfseigenaren te tekenen voor ze met Holacracy aan de slag gaan, is “sine qua non”. 


  Naar eigen zeggen zou Robertson in 2004 Sociocratie ontdekt hebben. “.. I was exited we found a system that captured and added to what we were already doing”.

  “Our focus on self-organizing teams from Agile methods also showed up in Sociocracy under the language “Circles”. This is where Holacracy’s use of the word originally came from, although te definition us in Holacracy today differs from Sociocracy’s meaning”.


   Bij Sociocratie staat gelijkwaardigheid en betrokkenheid van individuen voorop. Daarnaast worden effectiever samenwerken en productiever vergaderen gezien als praktische voordelen van deze manier van organiseren.

   De naam komt van het Latijnse woord Socius (medemens) en het Griekse woord Kratein (regeren). Het betekent zoiets als “de medemens regeert”. Het begrip wordt in 1851 door de Franse wiskundige Auguste Comte voor het eerst genoemd. De Nederlandse pedagoog Kees Boeke pikt de term op. In 1926 sticht hij dan de school – Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven. En brengt zijn visie op het onderwijs tot ontwikkeling. Deze houdt onder meer in dat docenten maar ook scholieren nauw betrokken worden bij de school.

    

   Gerard Endenburg- van het gelijknamig elektrotechnisch bedrijf te Rotterdam – heeft in de jaren zeventig deze ideeën verder uitgewerkt in de Sociocratische Kringorganisatie Methode. Een combinatie van hiërarchie met zelforganisatie. Qua besluitvorming staat het consentbeginsel centraal. Een groep (kring) kan alleen een besluit nemen wanneer alle aanwezigen geen overwegend beargumenteerd bezwaar maken. Bij grote groepen is er een systeem van gekozen vertegenwoordigers (via consent natuurlijk). Naast deze regels: consent, kring en vertegenwoordiging) is er een dubbele koppeling tussen kringen.

   In 1978 richt Endenburg het Sociocratisch Centrum Nederland op. In 1992 promoveert hij en is enige tijd bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. De Socratische methode wordt toegepast bij een aantal bedrijven en organisaties. Waaronder Democratische Scholen, een ontwerpbureau (Fabrique), de Boedhisstische omroep Stichting en enkele organisaties in de zorg en woongemeenschappen.


    holacracy

    “While Sociocracy seemed to lack some of the depth and concrete implementations of these principles compared to what Agile methods offered, it did serve up a novel idea I hadn’t seen anywhere else: the concept of an elected rep link, who would take part in a broader circle’s meetings. “
    “Finally, Sociocracy included a structured decision-making process based around reaching “Consent”, which was similar to what we were already experimenting with at the time, but seemed more effective”.


    “This phase lasted throughout 2005 and into 2006, during which time I came to appreciate Sociocracy as a great step forward in many ways, yet also not what I was ultimately searching for.”

    • “Its consent-based threshold for decision-making and lack of criteria for what concerns were valid to bring into the process, left lots of room for unconscious fusion of personal and organizational interests, and allowed everyday ego to infiltrate and slow down organizational decision-making
    • While Sociocracy offered an inclusive and well-structured decision-making process, and a structural link for moving feedback up the organization, it left us in a heavily personal paradigm of organizing around the people vs. organizing around the work”
    • Sociocracy also relies on conventional management hierarchy and managers holding power outside of occasional meetings where the consent process is used for every decision.”

     

    sociocratie holacracy

    Sociocratie heeft zich (vanuit Nederland) niet echt verspreid over de wereld, mede omdat er maar weinig over in het Engels over geschreven is. Dat verandert in 2007 – met het boek “We the people” van Sharon Villines en John Buck. De filosofie van Sociocratie krijgt dan internationaal aandacht.

    In 2014 slaan adviseur en coach James Priest en de Duitse Agile adviseur Bernard Bockelbrink de handen ineen. Een jaar later publiceren zij het raamwerk van S3: Sociocratie 3.0. Een vrij verkrijgbare open source versie van Sociocratie. Geïntegreerd met Lean en Agile methodieken. Ook sporen van Holacracy zijn herkenbaar. Zelf zien en presenteren zij hun model dan ook als volgende stap in de evolutie van denkwijzen.

     

    sociocratie

    Priest en Bockelbrink bouwen hun methode S3 - Sociocratie 3.0 op 7 principes:

    1. Transparantie – alle informatie is voor iedereen beschikbaar, tenzij er een gegronde redenen zijn dit niet te doen
    2. Gelijkwaardigheid – iedereen die geraakt wordt door een beslissing heeft de mogelijkheid, op grond van goede redenen, om deze te beïnvloeden
    3. Empirisme – onderzoek mogelijke onwaarheid - door het uitvoeren van experimenten - het testen (het falsificeren of reviseren) van stellingen
    4. Continu verbeteren – stap voor stap verbeteren, om te komen tot een gewenst en bestendig resultaat
    5. Effectiviteit –doe wat juist is, wees doeltreffend. Dit zegt niks over het proces, wel over de uitkomst.
    6. Consent – neem een besluit/ doe iets, omdat er geen redenen zijn dit niet te doen. Waar consensus op zoek gaat naar unanimiteit (iedereen eens) is het bij consent goed genoeg voor nu, en veilig genoeg om uit te proberen
    7. Aansprakelijkheid/ accountability – neem eigenaarschap. Reageer wanneer dat nodig is.


     In Nederland loopt het jonge bedrijf Part-up voorop. Zij ontwikkelen software om flexibel en transparant met elkaar samen te werken in tijdelijke teams. Is het dan écht - “Holacracy voorbij” - zoals het gelijknamig winternummer uit 2018 van het kwartaalblad Slow Management? Dit is nader onderzoek waardig.


     En nu - hoe verder

     WAT KAN IK VOOR JOU BETEKENEN


     Ik help (afdelings) managers en teams in productie, logististiek, dienstverlening of non-profit.

     Met het realiseren van Zelforganisatie.

     Met als resultaat: meer betrokkenheid, lager verzuim, verantwoordelijkheid en een beter resultaat.