Leonardo da Vinci

ononvertroffen schilder

Leonàrdo da Vinci. Man van de mysterieuse smile: (Studio per testa die Donna 1483). Onwettig kind? In ieder geval mysterieus, subtiel, multi-getalenteerd, multisciplinair, kunstenaar, wetenschapper, ferfvent neo-platonist (staát voor de waarheid), man met een missie, uitvinder, en nog steeds bron van inspiratie voor velen.

 

@Andrea Maddalena is gepassioneerd architect, onderzoeker en kunsthistoricus. Die hierover úren kan vertellen. Nee, het is meer een voorstelling. Waarbij je van begin tot eind aan zijn lippen hangt. Daar zorgt hij ook voor, door middel van verschillende "cliffhangers".

"De dame met Hermelijn". (1490). Een afbeelding van Cecilia Gallerani - minnares van de Hertog van Milaan. Leonardo maakt als het ware een foto - "van binnen en van buiten". Gallé = hermelijn, verwijzend naar haar naam. Wanneer een hermelijn wordt opgejaagd gaat hij 1) in het water, dan verliest hij zijn puurheid. Of 2) hij wordt gevangen - en behoudt zijn puurheid.

 

We zien een soort van "knopen", getekend bij De dame met Hermelijn". (1490) als detail op haar schort. Een Keltsich patroon? Of het patroon van plantjes zoals De Vinci die thuis langs een riviertje had gekend.
Dit patroon komt later terug bij de "Salvator Mundi" ca. 1500. In de V-hals. Overigens - is het Johannes de Doper (in blauw), die is weergegeven op het schilderij.

Escher

Ook Escher is geobsedeerd door wiskunde - in de Islamitische kunst. Escher was bijzonder geboeid door het begrip oneindigheid. De Circellimiet III, een kleurenhoutsnede uit 1959. Alle vissen van dezelfde kleur zwemmen elkaar achterna, langs een cirkelvormige baan van rand tot rand. "Waarin "snaren vissen als raketten van oneindig ver weg omhoogschieten" en dan "weer terugvallen waar ze vandaan kwamen". Het schema van de cirkellimiet-prenten was reeds lang, door Poincaré (in 1887), gegeven als model voor de hyperbolische meetkunde.

 

Eschers' "Salamander' is opgebouwd uit fractalen. De tegenovergestelde vluchten van vogels bergen het pentagram (muziek uit hoger sferen) in zich, een figuur uit de quantum fysica.

Kunst en wetenschap (rekenkunde) komen prachtig tesamen in tegelwerk - fractaal tegelwerk. Voor Robert Fathauer is het bijna een obsessie, Die begon met het werk van M.C. Escher.  

relatie met de wetenschap

Twee cirkels die elkaar doorsnijden - representatie an twee cellen die zich reproduceren. De vesica piscis: zwemblaas van een vis, amandel, vagina, - - (Horizontaal staand voor het vis-symbool.).

Wanneer je dit beeld vaak herhaald krijg je het patroon van de levensbloem. Dit patroon komt terug in de "knopen" van oa. "De dame met de Hermelijn".! Dit (basis)patroon vormt ook het beeld van geluidsgolven. De architectuur moet werken als muziek (het onzichtbare zichtbaar maken - een directe toegang tot de ziel). Brug tussen hemel en aarde. Het rozenvenster in kathedralen laat zien op welke bronfrequentie de kathedraal staat.

De Ibn Tulun moskee in Cairo is de oudste moskee in Cairo en dateert van ongeveer 880. Ahmed ibn Tulun die rond 880 als regent van de Abbassiden over Egypte de scepter zwaaide heeft deze moskee met zijn vele vensters, die allemaal weer een ander geometrisch patroon van de vensterroosters hebben, laten bouwen. Men zegt dat de roosters in de vensters van de Ibn Tulun moskee in Cairo aan de basis liggen van de ontwikkeling van de islamitische patronen zoals die in het Alhambra aanwezig zijn. Enkele van deze patronen kan men zien op tegels in het Princessehof in Leeuwarden en (tijdelijk) in het tegelmuseum in Otterloo.

Ook gotische kathedralen kennen allerlei roosters of ook wel maaswerk genoemd: een constructie met cirkels of delen van cirkels. Een voorbeeld daarvan vindt men in de kloostergang van de Dom van Utrecht waar men verschillende voorbeelden van het maaswerk kan zien.  

Bron:  Volks Universiteit utrecht - Bart Heukelom

Meer patronen

The beauty of 12 piano notes 

Audio sound waves with Trumpet


WAT KAN IK VOOR JOU BETEKENEN


Ik help (afdelings) managers en teams in productie, logististiek, dienstverlening of non-profit.

Met het realiseren van Zelforganisatie.

Met als resultaat: meer betrokkenheid, lager verzuim, verantwoordelijkheid en een beter resultaat.