GEDRAG


Compassie boven empathie

"Compassie óver empathie" - een mooie bijdrage van Raëma de Lange (NRG Flow Control) aan het minisymposium "In 10 stappen naar nieuw leiderschap" van Toon Franken.

 

"Iedereen zit wel eens minder in zijn energie. Het is onze Calvinistische insteek om dan "door te gaan". Niet doen!

Empathie is het voelen wat de ander voelt. Krachtiger is (sterk) te blijven waar je bent. Hoor wat er gezegd wordt. Wees de rots in de branding, waar die ander naartoe kan zwemmen. Zodat die terug kan veren om weer in zijn kracht te stappen."

Onderzoek wijst uit dat Empathie en Compassie in verschillende delen van de hersenen actief. (Dus) Te onderscheiden.

 

  • Sympathie = betrokkenheid = gericht op besef
    een verhoogd bewustzijn van de benarde situatie van een ander

 

  • Empathie = het ervaren = begrijpen en/ of voelen wat de ander door maakt
    een zelfbewust iemand die de situatie en emotionele toestand van de ander kan begrijpen, zelfs plaatsvervangend kan ervaren

 

  • Compassie = mededogen = gericht op actie
    vanaf het punt van empathie - het ervaren van een verlangen om het lijden van die ander te helpen verlichten.

Bij compassie gaat het niet om het meevoelen met de ander, maar je betrokken voelen bij de ander. Het zorg voelen voor de ander. Gericht op actie. 

 

Zo blijkt uit onderzoek blijkt dat compassie leidt tot donaties aan goede doelen, empathie niet ! Empathie heeft de neiging mensen uit te putten, compassie laat je juist prettiger voelen. Compassie heeft de voordelen van empathie, maar niet de nadelen. Het zou goed zijn in de selectie van leidinggevenden mee te nemen of ze over compassie beschikken.

 

Bronnen:

- centrum voor excellent leiderschap, en

- Paul JansenWAT KAN IK VOOR JOU BETEKENEN


Ik help (afdelings) managers en teams in productie, logististiek, dienstverlening of non-profit.

Met het realiseren van Zelforganisatie.

Met als resultaat: meer betrokkenheid, lager verzuim, verantwoordelijkheid en een beter resultaat.